เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น

HT-VAN21-BKKUTH อุดร คำชะโนด 2 วัน

HT-VAN21-BKKUTH อุดร คำชะโนด 2 วัน

รหัสทัวร์ : SVO1200404
HT-VAN21-BKKUTH อุดร คำชะโนด 2 วัน

  • กรุงเทพ – อุดรธานี - คำชะโนด – ตลาดผ้านาข่า -ศาลปู่ย่า – กรุงเทพฯ
เดินทางช่วง
19 พ.ย. 63 - 15 เม.ย. 64 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
19 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
11 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
1 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
27 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
13 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out
14 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 2,999 2,999 แสดง - 9 9
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HT-VAN21-BKKUTH อุดร คำชะโนด 2 วัน
HT-VAN21-BKKUTH อุดร คำชะโนด 2 วัน
ราคาเริ่มต้น 2,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00-17.30 น